Hi Japan Tour ทัวร์ญี่ปุ่น
Hi Japan Tour เบอร์โทรทัวร์ญี่ปุ่น 05-542-4555  
 
Hongkong
  ทัวร์ฮ่องกง
Macau
  ทัวร์มาเก๊า
Shenzhen
  ทัวร์เซิ่นเจิ้น
Zhuhai
  ทัวร์จู่ไห่
 
   
 

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3 วัน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3 วัน (TG)

วันที่ 24–26 ก.พ./23–25 มี.ค./30 มี.ค.–1 เม.ย.
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (GT) เหมาลำตรุษจีน.. ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน (OX)

วันที่ 23-26 ม.ค.
ราคา 16,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GT) เหมาลำตรุษจีน.. ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน (OX)

ทัวร์ฮ่องกง (GT) เหมาลำตรุษจีน.. ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน (OX)

วันที่ 23-26 ม.ค.
ราคา 17,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GT) เหมาลำตรุษจีน.. ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน (OX)

ทัวร์ฮ่องกง (GT) เหมาลำตรุษจีน.. ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน (OX)

วันที่ 23-26 ม.ค.
ราคา 19,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - โอเวอร์ซีไชนีส 3 วัน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - โอเวอร์ซีไชนีส 3 วัน (EK)

วันที่ 25-27 ธ.ค.
ราคา 16,900 บาท

ทัวร์อ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีส 3 วัน (UL)

ทัวร์อ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีส 3 วัน (UL)

วันที่ 7-9, 14-16 ม.ค. 55
วันที่ 4-6, 11-13, 25-27 ก.พ. 55
วันที่ 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 55
ราคา 15,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (UL)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (UL)

วันที่ 7-9, 14-16, 21-23 ม.ค.
วันที่ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ก.พ.
วันที่ 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค.
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน (KQ)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน (KQ)

วันที่ 5-7,12-14, 19-21 ม.ค.
วันที่ 2-4 ,9-11, 16-18, 23-25 ก.พ.
วันที่ 1-3, 8-10, 22-24, 29-31 มี.ค.
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (MM) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน (EK)

วันที่ 14-17, 28-31 ม.ค. 55 4-7, 5-8, 11-14, 18-21, 25-28 ก.พ. 55
ราคา 20,999.- บาท

วันที่ 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 55
ราคา 21,999.- บาท

*วันจักรี* 6-9 เม.ย. 55
ราคา 22,999.- บาท

   
   

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 23-25 ต.ค.54 (วันปิยะมหาราช)
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (TG)

วันที่ 10-12 ธ.ค.54  
ราคา 24,900.- บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22-25 ต.ค.54
วันที่ 03-06 ธ.ค.54
ราคา 28,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน (UL)

วันที่ 08-10 ต.ค.,15-17 ต.ค.,29-31 ต.ค.54
วันที่ 05-07 พ.ย.,12-14 พ.ย.,19-21 พ.ย.26-28 พ.ย.,17-19 ธ.ค.54
ราคา 15,900.- บาท
วันที่ 03-05 ธ.ค.,10-12 ธ.ค.54
ราคา 16,900 .- บาท
วันที่ 31ธ.ค.-02 ม.ค.54
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (UL)

วันที่ 01-03 ต.ค.,22-24 ต.ค.54
ราคา 20,900.- บาท
วันที่ 08-10 ต.ค./15-17 ต.ค./29-31 ต.ค./05-07 พ.ย./12-14 พ.ย.54
19-21 พ.ย./26-28 พ.ย.54
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 03-05 ธ.ค.,10-12 ธ.ค.54
ราคา 20,900.- บาท
วันที่ 17-19 ธ.ค.54
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 24-26 ธ.ค.54
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (KQ)

วันที่ 01-03 ต.ค.,22-24 ต.ค.54
ราคา 20,900.- บาท
วันที่ 08-10 ต.ค.,15-17 ต.ค.,29-31 ต.ค.54./05-07 พ.ย.,12-14 พ.ย.54/19-21 พ.ย.,26-28 พ.ย.54
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 03-05 ธ.ค.,10-12 ธ.ค.54
ราคา 20,900.- บาท
วันที่ 17-19 ธ.ค.54
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 24-26 ธ.ค.54
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน (UL)

วันที่ 06-09 ต.ค.,13-16 ต.ค.54/27-30 ต.ค.54
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 03-06 พ.ย.,10-13 พ.ย.54/17-20 พ.ย.,24-27 พ.ย.54
ราคา 17,900.- บาท
วันที่ 01-04 ธ.ค.,15-18 ธ.ค.54
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 30ธ.ค.-01ม.ค.55
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 31 ธ.ค.–03 ม.ค. 55
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 55
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 22-24 ต.ค.,23-25 ต.ค.54 (วันปิยะมหาราช)
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 22-24 , 23-25 ต.ค.54 (วันปิยะมหาราช)
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 5 วัน (UL)

วันที่ 29 ธ.ค.-02 ม.ค.55 (วันปีใหม่)
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 5 วัน (UL)

วันที่ 06-10 ต.ค.,13-17 ต.ค.,27-31ต.ค./03-07 พ.ย.,10-14 พ.ย.,17-21 พ.ย.24-28 พ.ย.54
ราคา 17,900.- บาท
วันที่ 01-05 ธ.ค.54 (วันพ่อ)
ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 29 ธ.ค.-02 ม.ค.55 (วันปีใหม่)
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22-25 ต.ค.54
ราคา 32,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน FD

วันที่ 12-14 ส.ค.,23-25 ต.ค. 54
ราคา 21,900.-บาท

ทัวร์ฮ่องกง เมาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค./30 ธ.ค.-02 ม.ค.55
ราคา 36,900.-บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 23-25 ต.ค.54
ราคา 22,900.-บาท
วันที่ 03-05 ธ.ค.54
ราคา 21,900.- บาท
วันที่ 30ธ.ค.-01ม.ค.55
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่  21 - 23 ต.ค.54
ราคา 19,900.-บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 13-16 ต.ค.54
ราคา 14,900.- บาท
วันที่ 20-23 , 21-24 ต.ค.54
ราคา 16,900.-บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 20 – 23 ต.ค.54
ราคา 14,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ซัวเถา จูไห่ มาเก๊า THE VENETIAN 7 วัน 6 คืน (NX)

วันที่ 2-8 , 3-9 , 9-15 , 10-16 , 16-22 , 17-23 , 23-29 ,
24-30 พ.ย.30 พ.ย -6 ธ.ค. // 7-13 , 14-20 , 21-27 ธ.ค.54
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ซัวเถา จูไห่ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม 7 วัน 6 คืน (NX)

วันที่ 2-8 , 3-9 , 9-15 , 10-16 , 16-22 , 17-23 , 23-29 ,
24-30 พ.ย.30 พ.ย.-6 ธ.ค. // 7-13 , 14-20 , 21-27 ธ.ค.54
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถม อวตารจางเจียเจี้ย 7 วัน 6 คืน (NX)

วันที่ 6, 13, 20, 26, 27 ต.ค. 54 / 7, 14, 21 ธ.ค.54
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 19-25 ต.ค. 54
ราคา 26,900 บาท
วันที่ 2,3,9,10,16,17,23,24,30 พ.ย.54
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11 - 14  พ.ย. 54 / 25 - 28 พ.ย. 54
ราคา 24,900.- บาท
วันที่ 2 – 5 ธ.ค. 54
ราคา 28,900.- บาท
วันที่ 09 – 12 ธ.ค. 54
ราคา 27,900.- บาท
วันที่ 23-26  ธ.ค. 54
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11 - 14  พ.ย. 54
ราคา 22,900.- บาท
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 54
ราคา 23,500.- บาท
วันที่ 2 – 5 ธ.ค. 54
ราคา 25,900.- บาท
วันที่ 09 – 12 ธ.ค. 54
ราคา 26,900.- บาท
วันที่ 23-26  ธ.ค. 54
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 4 - 6 , 18-20 พ.ย. 54
ราคา 18,500.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-Disney-มาเก๊า-Venetian 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 22-25 ต.ค. 54
ราคา 29,500.- บาท

ทัวร์มาเก๊า-Venetian ฮ่องกง-Disney 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 23-26 ต.ค. 54
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 4 – 6 / 18 – 20  พ.ย. 54
ราคา 14,888.- บาท
วันที่ 3 – 5 / 10 – 12 / 16 – 18 /23 – 25 ธ.ค. 54
ราคา 15,888.- บาท

   

 

 

 

 


 
ทัวร์ญี่ปุ่น   ทัวร์ญีปุ่นราคาพิเศษ   เที่ยวญี่ปุ่น   บริษัททัวร์ญี่ปุ่น กับ ไฮ เจแปน